اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

مدیریت صادرات و واردات

مدیریت صادرات و واردات

مدرس:غلامرضا کاملان

رییس سابق اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

سرفصل ها

  1. کتاب قانون مقررات صادرات و واردات
  2. اینکوترمز
  3. راهنمای کاربردی واردات و راهنمای عملی صادرکنندگان
  4. مراحل عملی صادرات
  5. واردات و بهره برداری کاربردی از مفاد قانون مقررات آیین نامه اجرایی آن

مخاطبان: کلیه تجار و بازرگانان واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری و واردکنندگان کالا و خدمت و دانشجویان رشته های مرتبط با بازرگانی و تجارت بین الملل

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد