اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اتاق مشترک بازرگانی ترکمنستان و ایران در عشق‌آباد راه‌اندازی شود

اتاق مشترک بازرگانی ترکمنستان و ایران در عشق‌آباد راه‌اندازی شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 22 مرداد 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد