اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

ارسال اطلاعات به دبیرخانه شورای اقتصاد

براساس تصمیمات شورای اقتصاد،  برای بهینه سازی فرآیند درخواست، بررسی، تصویب و ابلاغ موضوعات پیشنهادی به شورای مذکور، سامانه ای به نشانی SEC.MPORG.IR طراحی و راه اندازی شده است. با هدف هماهنگی و تمرکز اطلاعات در وزارتخانه،فعالان اقتصادی مرتبط می توانند با استفاده از فرم پیوست، درخواست های خود را جهت درج در سامانه مذکور به دبیرخانه شوری اقتصاد وزارتخانه، ارسال کنند. 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد