اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

شافعی: بزرگ ترین اتفاق حال حاضر و آینده آسیا و دریای خزر، احیای جاده ابریشم است

شافعی: بزرگ ترین اتفاق حال حاضر و آینده آسیا و دریای خزر، احیای جاده ابریشم است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 21 خرداد 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد