اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

در پاسخ به نامه غلامحسین شافعی انجام شد: موافقت جهانگیری با پیشنهاد اتاق ایران برای ترخیص کالا بدون دریافت گواهی مبدأ

در پاسخ به نامه غلامحسین شافعی انجام شد: موافقت جهانگیری با پیشنهاد اتاق ایران برای ترخیص کالا بدون دریافت گواهی مبدأ
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 19 خرداد 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد