اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

وزیر صنعت: هدف‌گذاری ویژه برای افزایش صادرات به 15 کشور همسایه

وزیر صنعت: هدف‌گذاری ویژه برای افزایش صادرات به 15 کشور همسایه
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 18 خرداد 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد