اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اطلاع رسانی به فعالان صنعتی و معدنی در خصوص عدم استفاده از تخفیف بهای انرژی در تولید ارز بیت کوین

پیرو نامه سازمان صمت خراسان رضوی با موضوع: « عدم استفاده از تخفیف بهای انرژی در تولید ارز دیجیتال بیت کوین» به اطلاع واحدهای صنعتی و معدنی می رساند:
«...با توجه به گزارشات واصله برخی از افراد ضمن مراجعه به کارخانه ها درخواست استفاده از فضا و انشعاب برق محل های مذکور به منظور تولید ارز دیجیتال را دارند که این امر باعث مصرف برق به میزان بسیار بالایی می شود. از آنجا که اعمال تعرفه های برق صنعتی صرفا براساس مجوزهای صنعتی صادرشده صورت می گیرد، در صورت استفاده از برق برای مصارف خارج از کاربری درج شده در مجوز نسبت به تغییر تعرفه از صنعتی به سایر مصارف از سوی شرکت برق اقدام و با توجه به اختلاف فاحش نرخ دو تعرفه مذکور، قبوض با مبالغ بیشتر از روال قبل برای این گونه از مشترکین صادر خواهد شد. »

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد