اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

رئیس اتاق ایران در دیدار با رئیس اتاق عراق پیشنهاد داد: ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی منسجم برای جلوگیری از صادرات کالاهای بی‌کیفیت

رئیس اتاق ایران در دیدار با رئیس اتاق عراق پیشنهاد داد: ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی منسجم برای جلوگیری از صادرات کالاهای بی‌کیفیت
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 21 اسفند 1397

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد