اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

وضعیت بازار کار در جهان در سال 2018

وضعیت بازار کار در جهان در سال 2018

نگاهی به وضعیت بازار کار جهان نشان می دهد که در سال 2018، حدود 5.7 میلیارد نفر در سن کار بوده اند که از این میان 3.3 میلیارد نفر آنها شاغل بوده و 2 میلیارد نفر خارج از گستره نیروی کار هستند. در این مطلب خلاصه ای از گزارش سازمان بین المللی کار در ارتباط با چشم انداز اشتغال جهان مورد بررسی قرار گرفته است. 

لینک دریافت گزارش

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد