اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

ماموریت جدید اتاق‌ها در دوران تحریم

ماموریت جدید اتاق‌ها در دوران تحریم

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد