اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی؛ طرحی که نیمه‌تمام ماند

واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی؛ طرحی که نیمه‌تمام ماند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 23 بهمن 1397

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد