اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

واردات در ازای صادرات مجاز شد

واردات در ازای صادرات مجاز شد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 18 بهمن 1397

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد