اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

برگزاری مجمع عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آرد استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

 برگزاری مجمع عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آرد استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

 

بنا بر گزارش امور تشکل های اتاق مشهد   جلسه مجمع عمومی سالانه و تجدید انتخابات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آرد استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با مشارکت اکثریت اعضاء در ساعت 17 روز سه­شنبه مورخ 19/4/97 در محل اتحادیه مذکور با حضور نماینده اتاق استــان برگزار گردید.

در این جلسه افراد مشروحه ذیل به عنوان اعضاء اصلی، علی البدل و بازرس انتخاب گردیدند.

الف) اعضاء اصلی هیأت مدیره :

  • آقای سیدحسن حسینی
  • آقای سیدمحمدحسن رئیس السادات
  • آقای یاسر ظهوریان
  • آقای حامد طاهری
  • آقای هادی رفیع

ب) اعضاء علی البــدل هیأت مدیره

1- آقای میثم نادران

2- آقای مجید سعادتی

ج) بازرس اصلی: آقای محمدعلی قناد

بازرس علی البدل: آقای سیدابراهیم خلیلی

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد