اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن شرکتهای فنی ، مهندسی و مشاوره ای استان خراسان رضوی

آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن شرکتهای فنی ، مهندسی و مشاوره ای استان خراسان رضوی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 21 خرداد 1397

 

با عنایت به موافقت اصولی 10180 / 43 / ص  مورخ 24/10/1396 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی انجمن شرکتهای فنی ، مهندسی و مشاوره ای استان خراسان رضوی در ساعت 17 روز سه شنبه 29 خرداد 1397 در محل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نشانی ، مشهد، خیابان امام خمینی (ره) جنب باغ ملی با رعایت تشریفات قانونی برگزار می گردد . از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی که دارای تمام شروط مذکور در ماده 9  اساسنامه موجود در سایت اتاق به نشانی ذیل می باشند ، جهت شرکت در این مجمع عمومی دعوت به عمل می آید . ضمناً افراد واجد شرایط متقاضی عضویت در هیات مدیره می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 24 خرداد 1397 درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به دبیرخانه موقت انجمن مستقر در اتاق بازرگانی خراسان رضوی ارائه نمایند . ضمنا اساسنامه انجمن و شرایط عضویت در هیات مــدیره در سایت اتاق به آدرس mccima.com بخش اطلاعیــه های تشکل ها قابل دستــرسی می باشد . دستور جلسه : 1- بررسی مفاد و تصویب اساسنامه پیشنهادی 2- تعیین روزنامه کثیر الانتشــار 3- تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه انجمن 4- انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل

 

 

                                                اتاق بازرگانی مشهد

                                                                                               

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد