اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

نیازهای فوری فعالان اقتصادی را دریابید

نیازهای فوری فعالان اقتصادی را دریابید
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 22 خرداد 1397

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی به مناسبت تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای حل مشکلات بزرگ اقتصادی، پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌هایی در زیرمجموعه این شورای عالی باحضور نمایندگان بخش‌خصوصی ارائه داد.

پیش از پایان سال 1396 در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد تشکیل نهادی فراقوه‌ای برای عبور از چالش های بزرگ اقتصادی را مطرح کردیم. در آن نشست به تجربه مشابه در چند کشور شرق آسیا اشاره شد که با ایجاد چنین نهادی در دوره های خاص توانسته اند مسائل بزرگ خود را حل و فصل کنند.

جای خوشحالی است که امروز چنین شورایی متشکل از سران قوا شکل گرفته است تا مهمترین مسائل اقتصادی کشور با مدیریت عالی ترین مقامات کشور که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند، حل و فصل شود. باید از رهبر معظم انقلاب تشکر ویژه داشته باشم که در نشست اخیر خود با کارگزاران نظام به درستی بر ضرورت حل چالش های داخلی اقتصاد تاکید کردند و عبور از این مسائل را لازمه قدرتمند شدن اقتصاد در برابر تکانه های بیرونی دانستند. 

ایشان در این سخنرانی از تشکیل جلسه ای با حضور سران قوا و مسوولان اقتصادی سه قوه زیر نظر ایشان خبر دادند و خواستار پیگیری مسائل مطروحه در آن جلسه شدند. همچنین از شکل گیری ساز و کاری برای این جلسات سخن گفتند.

خوشبختانه روسای محترم قوا به این پیام صریح رهبری لبیک گفتند و اولین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه را برگزار کردند.

رئیس جمهور محترم در آن جلسه از ماموریت این شورا برای حل ابرچالش های اقتصاد ایران سخن گفتند.

ضمن آرزوی موفقیت برای شورای جدید اقتصادی کشور، از سوی فعالان بخش خصوصی کشور خواستار طرح مسائلی فوری اقتصاد ایران که به بهبود محیط کسب و کار می ‌انجامد، هستیم. اشتغال از طریق رونق و رشد اقتصادی و این مهم نیز از طریق بهبود فرایند کسب و کار، قابلیت حل و فصل دارد لذا تقاضا می کنم نیازهای فوری فعالان اقتصادی کشور را دریابید تا بدن رنجور تولید، توانمند شده و امکان رقابت در بازار داخلی و بین المللی را پیدا کند.

پیشنهاد می شود  کمیسون هایی در زیرمجموعه این شورا تشکیل شود تا مسائل را برای طرح در صحن شورا طبقه بندی کند. بخش خصوصی به عنوان مشاور سه قوه می تواند و می خواهد که با حضور مشورتی خود در نشست کمیسیون های زیرمجموعه، به شناسایی و حل مسائل مورد نظر سران قوا کمک کند.

 

یادداشت رئیس اتاق ایران در تقدیر از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه

نیازهای فوری فعالان اقتصادی را دریابید

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی به مناسبت تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای حل مشکلات بزرگ اقتصادی، پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌هایی در زیرمجموعه این شورای عالی باحضور نمایندگان بخش‌خصوصی ارائه داد.

پیش از پایان سال 1396 در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد تشکیل نهادی فراقوه‌ای برای عبور از چالش های بزرگ اقتصادی را مطرح کردیم. در آن نشست به تجربه مشابه در چند کشور شرق آسیا اشاره شد که با ایجاد چنین نهادی در دوره های خاص توانسته اند مسائل بزرگ خود را حل و فصل کنند.

جای خوشحالی است که امروز چنین شورایی متشکل از سران قوا شکل گرفته است تا مهمترین مسائل اقتصادی کشور با مدیریت عالی ترین مقامات کشور که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند، حل و فصل شود. باید از رهبر معظم انقلاب تشکر ویژه داشته باشم که در نشست اخیر خود با کارگزاران نظام به درستی بر ضرورت حل چالش های داخلی اقتصاد تاکید کردند و عبور از این مسائل را لازمه قدرتمند شدن اقتصاد در برابر تکانه های بیرونی دانستند. 

ایشان در این سخنرانی از تشکیل جلسه ای با حضور سران قوا و مسوولان اقتصادی سه قوه زیر نظر ایشان خبر دادند و خواستار پیگیری مسائل مطروحه در آن جلسه شدند. همچنین از شکل گیری ساز و کاری برای این جلسات سخن گفتند.

خوشبختانه روسای محترم قوا به این پیام صریح رهبری لبیک گفتند و اولین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه را برگزار کردند.

رئیس جمهور محترم در آن جلسه از ماموریت این شورا برای حل ابرچالش های اقتصاد ایران سخن گفتند.

ضمن آرزوی موفقیت برای شورای جدید اقتصادی کشور، از سوی فعالان بخش خصوصی کشور خواستار طرح مسائلی فوری اقتصاد ایران که به بهبود محیط کسب و کار می ‌انجامد، هستیم. اشتغال از طریق رونق و رشد اقتصادی و این مهم نیز از طریق بهبود فرایند کسب و کار، قابلیت حل و فصل دارد لذا تقاضا می کنم نیازهای فوری فعالان اقتصادی کشور را دریابید تا بدن رنجور تولید، توانمند شده و امکان رقابت در بازار داخلی و بین المللی را پیدا کند.

پیشنهاد می شود  کمیسون هایی در زیرمجموعه این شورا تشکیل شود تا مسائل را برای طرح در صحن شورا طبقه بندی کند. بخش خصوصی به عنوان مشاور سه قوه می تواند و می خواهد که با حضور مشورتی خود در نشست کمیسیون های زیرمجموعه، به شناسایی و حل مسائل مورد نظر سران قوا کمک کند.

 

یادداشت رئیس اتاق ایران در تقدیر از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه

نیازهای فوری فعالان اقتصادی را دریابید

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی به مناسبت تشکیل نهاد فراقوه‌ای برای حل مشکلات بزرگ اقتصادی، پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌هایی در زیرمجموعه این شورای عالی باحضور نمایندگان بخش‌خصوصی ارائه داد.

پیش از پایان سال 1396 در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد تشکیل نهادی فراقوه‌ای برای عبور از چالش های بزرگ اقتصادی را مطرح کردیم. در آن نشست به تجربه مشابه در چند کشور شرق آسیا اشاره شد که با ایجاد چنین نهادی در دوره های خاص توانسته اند مسائل بزرگ خود را حل و فصل کنند.

جای خوشحالی است که امروز چنین شورایی متشکل از سران قوا شکل گرفته است تا مهمترین مسائل اقتصادی کشور با مدیریت عالی ترین مقامات کشور که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کنند، حل و فصل شود. باید از رهبر معظم انقلاب تشکر ویژه داشته باشم که در نشست اخیر خود با کارگزاران نظام به درستی بر ضرورت حل چالش های داخلی اقتصاد تاکید کردند و عبور از این مسائل را لازمه قدرتمند شدن اقتصاد در برابر تکانه های بیرونی دانستند. 

ایشان در این سخنرانی از تشکیل جلسه ای با حضور سران قوا و مسوولان اقتصادی سه قوه زیر نظر ایشان خبر دادند و خواستار پیگیری مسائل مطروحه در آن جلسه شدند. همچنین از شکل گیری ساز و کاری برای این جلسات سخن گفتند.

خوشبختانه روسای محترم قوا به این پیام صریح رهبری لبیک گفتند و اولین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه را برگزار کردند.

رئیس جمهور محترم در آن جلسه از ماموریت این شورا برای حل ابرچالش های اقتصاد ایران سخن گفتند.

ضمن آرزوی موفقیت برای شورای جدید اقتصادی کشور، از سوی فعالان بخش خصوصی کشور خواستار طرح مسائلی فوری اقتصاد ایران که به بهبود محیط کسب و کار می ‌انجامد، هستیم. اشتغال از طریق رونق و رشد اقتصادی و این مهم نیز از طریق بهبود فرایند کسب و کار، قابلیت حل و فصل دارد لذا تقاضا می کنم نیازهای فوری فعالان اقتصادی کشور را دریابید تا بدن رنجور تولید، توانمند شده و امکان رقابت در بازار داخلی و بین المللی را پیدا کند.

پیشنهاد می شود  کمیسون هایی در زیرمجموعه این شورا تشکیل شود تا مسائل را برای طرح در صحن شورا طبقه بندی کند. بخش خصوصی به عنوان مشاور سه قوه می تواند و می خواهد که با حضور مشورتی خود در نشست کمیسیون های زیرمجموعه، به شناسایی و حل مسائل مورد نظر سران قوا کمک کند.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد