اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

حلقه مفقوده در حمایت از تولید داخلی، اتخاذ رویکرد اجرایی‌ست

حلقه مفقوده در حمایت از تولید داخلی، اتخاذ رویکرد اجرایی‌ست
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 15 فروردين 1397

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تقویت تولید ملی در کشورمان گفت: خرید و حمایت از تولید و محصولات داخل کشور در ابعاد ملی و بین‌المللی می‌تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و تحقیقاتی فراوانی بر جا گذارد، این مهم محقق نمی شود جز با همراهی، همسویی و البته نگاه ویژه همه اقشار کشور، مسئولان، برنامه‌ریزان و تولیدکنندگان و به طور کلی، حاکمیت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: حمایت از تولید ملی، نکته جدیدی نیست و سال‌هاست که در پیام‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب، این مهم مطرح می‌شود و مورد تاکید قرار می‌گیرد. قطعا تاکنون در این رابطه، موانع تولید و سرمایه گذاری شناسایی و راهکارهای عملیاتی نیز ارائه شده است اما آنچه به عنوان حلقه مفقوده وجود دارد، اجرا، اجرا و اجراست.

وی اذعان کرد: اجرای قوانین و مقررات به خصوص در حوزه بهبود محیط کسب و کار، مشارکت دادن بخش خصوصی به عنوان متولی اصلی تولید در تصمیم‌سازی ها و تصمیم‌گیری های درون حاکمیت، واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی دولتی (که هر ساله بخش عمده بودجه کشور را تحت عنوان شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی و ... می‌بلعد)، شایسته‌سالاری و انتخاب و انتصاب افراد توانمند اجرایی، فرآیند عملیاتی سرمایه گذاری و... می تواند به بهبود و حمایت از تولید ملی کمک کند.

لبافی با اشاره به تجارب موفق اقتصادی و سیاسی کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و... ، متذکر شد: این توفیقات در نیمه قرن بیستم و در قالب تحولات فرهنگی اتفاق افتاد و این کشورها، حوزه اقتصاد را بر سیاست ترجیح دادند، ابتدا به اقتصاد پویا دست یافتند و در ادامه بهبود با وضع اقتصادی، عرصه سیاست متحول شد. این تحول فرهنگی که در کشور ژاپن به فرهنگ ژاپنی معروف است و مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم می‌باشد، در همه سطوح دولتی، غیردولتی و آحاد مردم اجرایی شده و می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: مردمان این کشورها به این نتیجه رسیدند که تنها راه عبور از وابستگی‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی، تغییر و تحول در همه افراد جامعه اعم از نیروها کار با ایجاد و تقویت وجدان کاری، صداقت در کار و در حوزه کارآفرینی و بنگاهداری با بهبود اخلاق کسب و کار و همچنین در ارکان مختلف دولت با بسترسازی برای ایجاد توسعه کارآفرینی است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: آنچه مهم است و در سال جاری اتفاق افتاد، پرهیز از بیان مطالب و توجه به اجرا و عملیاتی کردن برنامه‌هاست، حداقل هر وزارتخانه و هر یک از قوا می تواند ده هدف را که در سال جاری به امر تولید ملی کمک خواهد کرد، تبیین کرده و تحقق ببخشد. آن هم با رویکرد تقویت تولید ملی و کاهش تصدی‌گری ها و... . در ادامه اهداف را اندازه‌گیری و میزان توفیق خود را ارزیابی نمایند.

لبافی گفت: به هر صورت تغییر در فرهنگ و اعتماد سازی و عملیاتی نمودن الگوهای موفق و توجه آحاد جامعه به تولید ملی، می تواند در دستیابی به اهداف موجود موثر واقع شود. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) مستلزم تولید کالای با کیفیت، ارزان در رقابت‌پذیری و مزیت‌دار است که این مهم می بایست از طریق بهبود محیط کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و... میسر و محقق شود.

 

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

حلقه مفقوده در حمایت از تولید داخلی، اتخاذ رویکرد اجرایی‌ست

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تقویت تولید ملی در کشورمان گفت: خرید و حمایت از تولید و محصولات داخل کشور در ابعاد ملی و بین‌المللی می‌تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و تحقیقاتی فراوانی بر جا گذارد، این مهم محقق نمی شود جز با همراهی، همسویی و البته نگاه ویژه همه اقشار کشور، مسئولان، برنامه‌ریزان و تولیدکنندگان و به طور کلی، حاکمیت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: حمایت از تولید ملی، نکته جدیدی نیست و سال‌هاست که در پیام‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب، این مهم مطرح می‌شود و مورد تاکید قرار می‌گیرد. قطعا تاکنون در این رابطه، موانع تولید و سرمایه گذاری شناسایی و راهکارهای عملیاتی نیز ارائه شده است اما آنچه به عنوان حلقه مفقوده وجود دارد، اجرا، اجرا و اجراست.

وی اذعان کرد: اجرای قوانین و مقررات به خصوص در حوزه بهبود محیط کسب و کار، مشارکت دادن بخش خصوصی به عنوان متولی اصلی تولید در تصمیم‌سازی ها و تصمیم‌گیری های درون حاکمیت، واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی دولتی (که هر ساله بخش عمده بودجه کشور را تحت عنوان شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی و ... می‌بلعد)، شایسته‌سالاری و انتخاب و انتصاب افراد توانمند اجرایی، فرآیند عملیاتی سرمایه گذاری و... می تواند به بهبود و حمایت از تولید ملی کمک کند.

لبافی با اشاره به تجارب موفق اقتصادی و سیاسی کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و... ، متذکر شد: این توفیقات در نیمه قرن بیستم و در قالب تحولات فرهنگی اتفاق افتاد و این کشورها، حوزه اقتصاد را بر سیاست ترجیح دادند، ابتدا به اقتصاد پویا دست یافتند و در ادامه بهبود با وضع اقتصادی، عرصه سیاست متحول شد. این تحول فرهنگی که در کشور ژاپن به فرهنگ ژاپنی معروف است و مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم می‌باشد، در همه سطوح دولتی، غیردولتی و آحاد مردم اجرایی شده و می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: مردمان این کشورها به این نتیجه رسیدند که تنها راه عبور از وابستگی‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی، تغییر و تحول در همه افراد جامعه اعم از نیروها کار با ایجاد و تقویت وجدان کاری، صداقت در کار و در حوزه کارآفرینی و بنگاهداری با بهبود اخلاق کسب و کار و همچنین در ارکان مختلف دولت با بسترسازی برای ایجاد توسعه کارآفرینی است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: آنچه مهم است و در سال جاری اتفاق افتاد، پرهیز از بیان مطالب و توجه به اجرا و عملیاتی کردن برنامه‌هاست، حداقل هر وزارتخانه و هر یک از قوا می تواند ده هدف را که در سال جاری به امر تولید ملی کمک خواهد کرد، تبیین کرده و تحقق ببخشد. آن هم با رویکرد تقویت تولید ملی و کاهش تصدی‌گری ها و... . در ادامه اهداف را اندازه‌گیری و میزان توفیق خود را ارزیابی نمایند.

لبافی گفت: به هر صورت تغییر در فرهنگ و اعتماد سازی و عملیاتی نمودن الگوهای موفق و توجه آحاد جامعه به تولید ملی، می تواند در دستیابی به اهداف موجود موثر واقع شود. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) مستلزم تولید کالای با کیفیت، ارزان در رقابت‌پذیری و مزیت‌دار است که این مهم می بایست از طریق بهبود محیط کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و... میسر و محقق شود.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد