اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

صورتجلسه مورخ 96/10/14

خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت رئیسه                   

 

جلسه : 18     

تاریخ جلسه : 14/10/96

حاضرین - آقایان: مهندس شافعی، محمودی، حسینی ، و توکلی زاده

جلسه هیأت رئیسه اتاق مشهد در تاریخ 14/10/96 در محل دفتر ریاست با تلاوت قرآن مجید آغاز گردید.

ابتدا ریاست محترم اتاق سخنان مبسوطی از اهم فعالیتهای اتاق ارائه نمودند، سپس جلسه وارد دستور کار شد که پس از تبادل نظر و بررسی مطالب ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

- اهم مطالب مطروحه :

  • پیشنهاد ایجاد درآمدهای پایدار برای توسعه خدمات و فعالیتهای اتاق مطرح و مقرر گردید. بخش اجرائی اتاق، زمینه های افزایش فعالیتهای درآمدی را از منظر  قانونی بررسی و به هیأت رئیسه اعلام نماید.
  • با توجه به مصوبه قبلی هیأت رئیسه مقرر شد برگزاری کارگاههای آموزشی کاربردی توسط مرکز آموزش اتاق تقویت گردد و در همین ارتباط رئیس مرکز آموزش فنی حرفه ای به جلسه هیأت دعوت شود.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد