اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 01 بهمن 1396

کارگاه آموزشی مقدماتی آشنائی با اصول و مفاهیم تجارت الکترونیک