اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

يک شنبه ، 02 ارديبهشت 1397

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قراردادها و معاملات دولتی و بخش عمومی قانون برگزاری مناقصات و مبانی قرارداد