اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 01 بهمن 1396

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات قراردادها و معاملات دولتی و بخش عمومی قانون برگزاری مناقصات و مبانی قرارداد